Συνάντηση της Επιτροπής | 30 Μάη 2017, 18:30, zakk

Την Τρίτη 30 Μάη 2017, στις 18:30, στο zakk, Fichtenstr. 40, 40233 Düsseldorf – Flingern Süd, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Επιτροπής.